Privacy verklaring Salon 92

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salon 92 verwerkt van hun klanten.
Indien u klant wordt van Salon 92, of om andere reden persoonsgegevens aan Salon 92 verstrekt door het invullen van het contact formulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Salon 92, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Salon 92, Molenstraat 30 te Twello.
De salon is bereikbaar via:
telefoon: 06-38407328
of email: info@salon92.nl

2. Welke gegevens verwerkt Salon 92 en met welk doel.

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
1. a) Voor- en achternaam, geboortedatum
2. b) Adresgegevens
3. c) Telefoonnummer
4. d) Intakeformulier/kaart met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
5. e) Productgebruik van gegeven behandeling
6. f) Het afhandelen van uw betaling
2.2. Salon 92 verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. a) Uw naam, adres en telefoonnummer worden gebruikt voor:
* contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken.
* het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking.
1. b) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m. contra- indicaties bij diverse behandelingen.
1. c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
1. d) Salon 92 is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.
1. e) Salon 92 heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.
Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/ verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

2.4. Informatie verstrekking aan derden:
Salon 92 verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie

1. Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.
(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)
Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.
1. Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of delen op sociale netwerken
Instagram, Facebook, Google.
Deze knoppen worden gerealiseerd met een hyperlink, die een cookie plaatst.
Leest u de Privacy verklaring van Instagram, Google + en Facebook wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.
4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
Salon 92 is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Salon 92 terecht kwam via de website van een derde.
5. Bewaartermijnen
Salon 92 verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens minimaal 7 jaar of tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Salon 92 passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7. Inzagerecht

7.1. Via de medewerkers van Salon 92 kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Salon 92 zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen de medewerkers van Salon 92.
7.3. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de medewerkers van Salon 92, via telefoon: 06-38407328 of email: info@salon92.nl

8. Wijzigingen

Salon 92 behoudt zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.